วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ชนิด Disk Provisioning บน VMWare ESXI

ชนิด Disk Provisioning บน VMWare ESXI

1 Thick Provision Lazy Zeroed
2 Thick Provision Eager Zeroed
3 Thin Provision


Thick Provision Eager Zeroed
เป็นการกันพื้นที่ให้เท่าที่เรากำหนดจริง เช่น ถ้ากำหนดขนาดพื้นที่ไว้ 100GB ระบบจะกันพื้นที่และจัดเตรียมพื้นที่ ให้เลย 100GB และจะทำการ zero fill (การใส่ค่า 0 ลงไปทุก ๆ เซทเตอร์ เพื่อเป็นการเคลียข้อมูลใหม่ทั้งหมด) ให้ด้วย
แบบนี้จะมีประสิทธิภาพดีที่สุด

Thick Provision Lazy Zeroed
คล้ายๆกับแบบแรก คือ มีการกันพื้นที่ให้เลยตามที่ต้องการ แต่ไม่ได้ทำ zero fill ให้
แบบนี้จะมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าแบบแรก แต่ก็ดีกว่าแบบสุดท้าย

Thin Provision
จะช่วยในเรื่องประหยัดพื้นที่ Diskจริง ขนาดจะค่อนๆโตขึ้นเรื่อยๆตามข้อมูลที่จัดเก็บจริง
Load disqus comments

0 ความคิดเห็น