วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

DNS ของ True 3BB TOT CAT AIS Cloudflare และ Google

รายละเอียด Domain Name Server (DNS) ของ ISP ต่างๆ เช่น True  3BB  TOT  CAT Google และ Cloudflare ตั้งค่า DNS เพื่อช่วยให้อินเตอร์เน็ตได้ดีขึ้น


DNS ของ True
Preferred DNS server 203.144.207.29
Alternate DNS server 203.144.207.49


DNS ของ AIS Business Fibre
Preferred DNS server 115.178.58.10
Alternate DNS server 115.178.58.26

DNS ของ 3BB
Preferred DNS server 110.164.252.222
Alternate DNS server 110.164.252.223

DNS TOT
Preferred DNS server 203.113.127.199
Alternate DNS server 203.113.24.199
Alternate DNS server 203.113.5.130

DNS ของ TT&T
Preferred DNS server 202.69.137.137
Alternate DNS server 202.69.137.138

DNS ของ CAT
Preferred DNS server 61.19.245.245
Alternate DNS server 61.19.245.246


DNS ของ GOOGLE
Preferred DNS server 8.8.8.8
Alternate DNS server 8.8.4.4


DNS ของ Cloudflare
Preferred DNS server 1.1.1.1Update ข้อมูล 16/11/2561

Load disqus comments

0 ความคิดเห็น