วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การเพิ่ม interface Ubuntu


การเพิ่มการ์ด LAN ใหม่ให้กับ Ubuntu ที่ไม่ได้ติดตั้งแบบ GUI อาจจะมีความยุ่งยากอยู่บ้าง  จากประสบการณ์การเพิ่มการ์ดแลนใบใหม่ของผมของผมให้กับ Server ก็นำมาเผยแพร่ไว้ในที่นี้ครับ
วิธีการ
 1. เปิดไฟล์ /etc/iftab ด้วยคำสั่ง :
  sudo vim /etc/iftab

  จะมีข้อความในไฟล์เป็น eth0 การ์ดเดียวดังนี้ :

  # This file assigns persistent names to network interfaces.
  # See iftab(5) for syntax.

  eth0 mac 00:13:72:9a:fe:4b arp 1
 2. เมื่อเปิดไฟล์ /etc/network/interfaces จะมีเฉพาะค่าของ lo และ eth0 ดังนี้ :

  # This file describes the network interfaces available on your system
  # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

  # The loopback network interface
  auto lo
  iface lo inet loopback

  # The primary network interface
  auto eth0
  iface eth0 inet dhcp
 3. และเมื่อใช้คำสั่ง ifconfig -a จะได้ผลดังนี้ :

 4. ให้ทำการเพิ่มการ์ด LAN การ์ดใหม่เข้าไป และเมื่อเปิดเครื่องขึ้นใหม่ ให้ลองเปิดไฟล์ /etc/iftab ดู ก็จะยังไม่เห็นค่าของการ์ด LAN การ์ดใหม่เพิ่มเข้ามา แต่ถ้าใช้คำสั่ง ifconfig -a ดูจะเห็นว่ามีการ์ด LAN เพิ่มใหม่ดังนี้ :  โดยการ์ด LAN ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่อาจจะเป็น eth1 หรือ eth2 ขึ้นอยู่กับว่าเราเสียบที่ slot ไหนของเครื่อง
 5. ให้ทำการเพิ่มค่าของการ์ด LAN ใหม่เข้าไปในไฟล์ /etc/iftab  โดย mac address ให้เอามาจากคำสั่ง ifconfig -a  โดยควรมีค่าเป็นดังนี้ :

  eth0 mac 00:13:72:9a:fe:4b arp 1
  eth1 mac 00:80:48:4E:15:C8 arp 1


  จากการทดลองของผู้เขียน ข้อนี้ไม่ต้องทำก็ได้ แต่ที่ถูกต้องควรจำทำครับ
 6. ให้ทำการเพิ่มข้อความต่อไปนี้เข้าไปในไฟล์ /etc/network/interfaces
  auto eth1
  iface eth1 inet static
  address 10.1.1.1
  netmask 255.255.255.0
  network 10.1.1.0
  broadcast 10.1.1.255 
 7. จากนั้นให้ใช้คำสั่ง sudo /etc/init.d/networking restart
 8. และเมื่อใช้คำสั่ง ifconfig เพื่อดูค่า interface จะเห็นค่า ip address ของการ์ด LAN ใหม่ที่ถูกต้องและมีสถานะเป็น UP ดังรูป

จบครับ

Link อื่นๆ =============================================


การตั้งค่า IP สำหรับ ubuntu server

วิธี Configure IP Address บน Linux และ คำสั่งเกี่ยวกับ Network ที่น่าสนใจ

การ config ip ใน ubuntu server
Load disqus comments

0 ความคิดเห็น