วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การตั้งค่า GUI Login ด้วย root on Ubuntu 12.04


สำหรับคนที่ต้องการใช้ Ubuntu 12.04 (Precise Pangolin) ด้วยการ Login เป็น root บน GUI ให้ทำตามขั้นตอนข้างล่างนี้
A) ก่อนอื่นต้องเปิดทางเข้า เพราะ Ubuntu 12.04 (Precise Pangolin) ไม่มีเมนู Login (เดิมชื่อ Other) วิธีเพิ่มเมนู Login ให้ทำตามนี้
 1. Terminal ให้ login เป็น root ด้วยคำสั่ง sudo su –
 2. เราจะแก้ไขไฟล์ /etc/lightdm/lightdm.conf ดังนั้นควร backup ไว้ก่อน โดยใช้คำสั่งนี้
  cp -p /etc/lightdm/lightdm.conf /etc/lightdm/lightdm.conf.bak
 3. แก้ไขด้วย vi /etc/lightdm/lightdm.conf
 4. เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไป greeter-show-manual-login=true ซึ่งในไฟล์เราจะเห็นแบบนี้
  [SeatDefaults]
  greeter-session=unity-greeter
  user-session=ubuntu
  greeter-show-manual-login=trueแก้เสร็จแล้วก็ save & quit ( ESC and :wq )
 5. Reboot แล้วเราจะเห็นเมนู Login เพิ่มขึ้นมาในหน้า login
B) กำหนด password ให้ root
 1. Login เป็น user ธรรมดาก่อน
 2. คลิก Unity Dash (แถบทางซ้ายมือ) แล้วหาโปรแกรม Terminal
 3. เจอแล้วก็เปิด Terminal ขึ้นมา
 4. พิมพ์ sudo passwd root (เป็นการตั้ง password ให้ root) มันจะให้เรากรอก 2 ครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง
 5. Logout แล้ว Login ใหม่เป็น root

Load disqus comments

0 ความคิดเห็น