วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564

วิธีเพิ่ม Harddisk ลูกใหม่บน Proxmox VE 4x 5x


วันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มฮาร์ดดิสลูกใหม่ บน Proxmox ซึ่งให้เราทำการ Login Web Portal

- ให้ไปที่ Proxmox Node แล้วคลิกที่แถบ Disks

ซึ่งจะเห็นฮาร์ดดิสลูกที่เพิ่งเพิ่มมาใหม่ มีชื่อว่า /dev/sdb


- จากนั้นให้ไปที่ Proxmox VE Node’s Shell

- ใช้คำสั่ง fdisk เพื่อสร้าง Partition

- สร้าง Partition ให้พิมพ์ว่า n แล้วกด Enter แล้วเลือกชนิด Partition พิมพ์ว่า p


-  จากนั้นเลือกค่า Default ของ Partition Number =  1 , First Sector =  2048 และ Last Sector = 16777215

-       จากนั้นบันทึก พิมพ์ w


- จากนั้นจะเป็นการสร้าง Physical Volume ให้พิมพ์ pvcreate /dev/sdb1


- ให้สร้าง Volume Group


ขั้นตอนการเพิ่ม LVM ใน Proxmox

- ไปที่เมนู Datacenter –> Storage –> LVM


- ให้ทำการตั้งชื่อ และเลือกรายการตามภาพ
เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการเพิ่มฮาร์ดดิส ลงใน  Proxmox

 

Load disqus comments

0 ความคิดเห็น