วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วิธีแก้ Windows10 ขึ้นภาษาอังกฤษ US กับ UK

 วิธีแก้ Windows10 หลังจากการ Update Windows แล้วขึ้นภาษาอังกฤษ 2 ภาษา คือ US กับ UK

- ไปที่เมนู Start Windows แล้วค้นหาคำว่า " Powershell " จากนั้นเปิดแบบ Run As Administrator- หลังจากเปิด PowerShell ขึ้นมาแล้ว ให้พิมพ์คำสั่ง 4 บรรทัดนี้ลงไป

$LangList = Get-WinUserLanguageList
$MarkedLang = $LangList | where LanguageTag -eq en-GB
$LangList.Remove($MarkedLang)
Set-WinUserLanguageList $LangList –Force


- จากนั้น Restart คอมพิวเตอร์ 1 รอบภาพประกอบโดย : thaiwareLoad disqus comments

0 ความคิดเห็น