วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายชื่อ NTP Server ในไทย


อันนี้เป็นรายชื่อจาก th.pool.ntp.org ทั้งหมด
ทำให้รู้ว่าเกษตรมี NTP Server อยู่ใน Pool ของไทยเกินครึ่ง
Name:    ntp.ku.ac.th
Address:  158.108.212.149
 Name:    th.pool.ntp.org
Address:  124.109.2.169


Name:    fw.eng.ku.ac.th
Address:  158.108.32.17
Name:    ilm.live.rmutt.ac.th
Address:  203.158.118.3
Name:    time.uni.net.th
Address:  202.28.18.72
Name:    itoml.live.rmutt.ac.th
Address:  203.158.111.32
Address: 158.108.7.157
Address: 158.108.2.100
อันนี้เป็นรายชื่อ Server ที่รู้จัก แต่ไม่ได้อยู่ใน Pool
Name:    delta.cpe.ku.ac.th
Address:  158.108.32.3
Name:   time.navy.mi.th
Address: 203.147.22.16
Name:    clock.nectec.or.th
Address:  203.185.67.115
Name:    time1.nimt.or.th
Address:  203.185.69.60
Name:    time2.nimt.or.th
Address:  203.185.69.59
Name:    time3.nimt.or.th
Address:  203.185.69.56
ป.ล. @icez เตือนมาว่า time3.nimt.or.th เวลามั่วมาก ถ้าคิดจะใช้ลองดูดีๆก่อน
Load disqus comments

0 ความคิดเห็น