วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การตั้งค่าเวลา / time zone บน Ubuntu Serverวันนี้จะมาสอนการตั้งค่าเวลา / time zone บน Ubuntu Server ในกรณีที่เวลาบน Server ไม่ตรงตามเวลาบ้านเรา


- ให้ Login เข้า SSH Server ของเรา แล้วใช้คำสั่ง "sudo dpkg-reconfigure tzdata"


- ให้เลือก area เป็น Asia


- เลือก Zone เป็น Bangkok


- ให้ตรวจสอบว่าเวลาตรงหรือยัง โดยใช้คำสั่ง "date"Load disqus comments

0 ความคิดเห็น