วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Map เน็ตเวิร์ค ของ TOT IIG


วันนี้เอา IIG Network ของ TOT มาให้ดูว่า เวลาเราเล่นอินเตอร์เน็ตออกนอกประเทศ ISP TOT แล้ว Gateway ออกไปทางไหนบ้าง ครับ (ข้อมูล ณ. 07/05/2560)

ที่มา : totiig

Load disqus comments

0 ความคิดเห็น