วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การใช้งานฟังก์ชั่น Traffic Shaping ในอุปกรณ์ Ubiquiti เพื่อจำกัด Bandwidth

ในตัวอุปกรณ์ Ubiquiti จะมี Function Traffic Shaping เพื่อจำกัดความเร็วให้กับเครื่องลูกข่ายที่เข้ามาเชื่อมต่อ 

เช่น : ในกรณีที่เราต้องการจำกัด Bandwidth ให้กับเครื่อง Notebook, PC , SmartPhone ซักคนละ 512k หรือ 1M ก็สามารถทำได้ครับ 

1. Login เข้าหน้า Config อุปกรณ์ Ubiquiti
2. เข้า Menu Advance --> Traffic Shaping

Click เลือก Enable Traffic Shaping

กำหนด Incoming Traffic Limt: กำหนดค่า Upload
กำหนด Outgoing Traffic Limt: กำหนดค่า Download

* หน่วยเรา่กำหนดเป็น 1024 kbit/s = 1 Mbit/s

จากนั้น Click Change และ Apply


ทดสอบเชื่อมต่อสัญญาณ Wireless แล้ว Test SpeedLoad disqus comments

0 ความคิดเห็น