วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การแก้ไขคอนฟิกเน็ตเวิร์ก Cent7 ด้วยคำสั่ง nmtui


ใน CentOS 7 หากต้องการแก้ไขค่าคอนฟิกเน็ตเวิร์ก สามารถทำได้ด้วยคำสั่ง nmtui ซึ่งทำงานในโหมดเท็กซ์ ทำให้สามารถเรียกใช้งานได้สะดวกผ่านการ ssh หรือคอนโซลของเครื่องได้
แทนที่จะแก้ไขไฟล์คอนฟิกที่อยู่ในไดเรกทอรี /etc/sysconfig/network-scripts/ โดยตรง การใช้ nmtui จะช่วยทำให้แก้ไขค่าคอนฟิกเน็ตเวิร์กได้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาดในการคอนฟิก
nmtui เป็นคำสั่งที่อยู่ในแพ็กเกจ NetworkManager-tui ซึ่งมากับการติดตั้ง CentOS 7 แบบ Minimal อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มเติม
หมายเหตุ ถ้าเทียบกับเวอร์ชันเดิม คำสั่ง nmtui ก็เหมือนกับคำสั่ง system-config-network ใน CentOS 6
ล็อกอินด้วย root รันคำสั่ง nmtui
[root@cent7 ~]# nmtui
ตัวอย่างหน้าจอการรันคำสั่ง nmtui

แก้ไขค่าคอนฟิกเน็ตเวิร์กของพอร์ต

เนื่องจากรันในโหมดเท็กซ์ ในคำสั่ง nmtui สามารถใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลงซ้ายขวา หรือแท็บเพื่อเลือกเมนูหัวข้อต่างๆ ได้

เลือก Edit a connection
เลือกพอร์ตที่ต้องการแล้วกดแท็บ เพื่อเลือก Edit…
หน้าจอ Edit Connection


แก้ไขค่าคอนฟิกที่ต้องการ แล้วแท็บไปที่ เพื่อยืนยันการแก้ไข แล้วเลือก อีกที เพื่อออกจากคำสั่ง nmtui


ตัวอย่างไฟล์ที่เก็บค่าคอนฟิกเน็ตเวิร์กของพอร์ต enp0s3
[root@cent7 ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=enp0s3
DEVICE=enp0s3
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.1.1
PREFIX=24
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
IPV6_PRIVACY=no


เปิด/ปิด ค่าคอนฟิกของพอร์ต

รันคำสั่ง nm-tui อีกครั้ง เลือกเมนู Activate a connection

เลือกไปที่พอร์ตที่แก้ไขกดปุ่ม [Enter] เพื่อ Deactivate แล้ว [Enter] อีกครั้งเพื่อ Activate ค่าคอนฟิกใหม่

คำเตือน ระวังการแก้ไขค่าคอนฟิก IP Address ของพอร์ตที่คุณใช้ในการเชื่อมต่อเข้าเครื่องอยู่ เพราะการ Deactivate จะเป็นการปิดค่าคอนฟิก ทำให้ไม่สามารถใช้งานเน็ตเวิร์กผ่านพอร์ตนั้นได้ แนะนำให้ทำจากคอนโซลของเครื่อง

แก้ไขชื่อ HOSTNAME ของเครื่อง

หากต้องการแก้ไขชื่อ hostname ของเครื่อง ก็สามารถใช้คำสั่ง nmtui แก้ไขได้ โดยเข้าเมนู Set system hostname


Source
Load disqus comments

0 ความคิดเห็น